اطلاعيه مهم در خصوص کارت واکسيناسيون انگليسي

با توجه به ضرورت ارائه کارت واکسيناسيون وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي به زبان انگليسي به عنوان يکي از مدارک سفر جهت ارائه در فرودگاه به آگاهي مي رساند گاها بعضي مسافران به دليل عدم اطلاع يا سهل انگاري اين کارت را قبل از مراجعه به فرودگاه تهيه ننموده و بعد از مراجعه به فرودگاه درخواست تهيه آن را دارند.

شايان ذکر است به دليل شلوغي سرور وب سايت وزارت بهداشت در لحظه يا روز پرواز ممکن است مسافر موفق به دريافت کارت انگليسي واکسيناسيون نشود در اين صورت مسافر پذيرش نخواهد شد.

تمام همکاران محترم موظف به اطلاع رساني اين موضوع به مسافرين خود هستند در صورت عدم استفاده مسافر از پرواز به دليل فوق پرواز به صورت کامل سوخت خواهد بود.
سایر اعلانات